Kontakt

Om du undrar över något gällande föreningen vänligen kontakta någon av följande:

Ordförande
Janet Krig (krig.janet@gmail.com)

Sekreterare
Thony Holmgren (thony@forsmarksskola.se)

Vi gör ett försök med mentorsverksamhet. Om du har några problem så ska vi hjälpa dig efter bästa förmåga. Då vårt område är så stort har vi valt att dela upp det lite:

Thony Holmgren (Valö/Östhammar/Gräsö)
thony@forsmarksskola.se

Torvald Augustsson (Alunda/Ekeby/Gimo)
torvald41@telia.com